อะลินามิน เอ๊กซ์ พลัส

ประกอบด้วย เฟอซัลไทอามีน เป็นอนุพันธ์ของวิตามินบี 1 ค้นคว้าเเละพัฒนาโดย บริษัททาเคดา ประกอบด้วยวิตามินบี 6 วิตามินบี 12 Calcium Pantothenate ซึ่งเปลี่ยนเป็น Coenzyme A ที่มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างพลังงานให้กับเซลล์ เเละ วิตามินอีที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ดีขึ้น

ข้อบ่งใช้

1.   เสริมวิตามินบี 1 วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 ในผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
2.   เสริมวิตามินบี 1 วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายระหว่างการเจ็บป่วยหรือพักฟื้น
3.   เสริมวิตามินบี 1 วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 ในสตรีมีครรภ์และสตรีที่ให้นมบุตร
4.   บรรเทาอาการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดวิตามินบี 1 เช่น ปลายประสาทอักเสบ (Peripheral neuritis), อาการชาตามปลายมือปลายเท้า (Numbness of the extremities)
 
*ทั้งนี้หากอาการดังกล่าวข้างต้นไม่ดีขึ้นภายใน 1 เดือน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 

ขนาดและวิธีการใช้ยา

อายุ 15 ปีขึ้นไปรับประทานยาครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้งหลังอาหารทันที ห้ามใช้ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
 

ส่วนประกอบ

ข้อห้ามใช้ คำเตือนและข้อควรระวัง

ข้อห้ามใช้ 
ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบเหล่านี้  
 
คำเตือนและข้อควรระวัง 
1. ผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ควรปรึกษาขอคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเริ่มใช้ยา 
2. หยุดใช้ยาทันที หากมีอาการดังต่อไปนี้ ผื่นแดงคันที่บริเวณผิวหนัง  คลื่นไส้  อาเจียน  ปากอักเสบ  อึดอัดไม่สบายท้อง  พร้อมแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ  

ผลิตโดย : Takeda Healthcare Product Co.,Kyoto Japan
นำเข้าโดย : บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพ ประเทศไทย

อะลินามิน เอ๊กซ์ พลัส

ประกอบด้วย เฟอซัลไทอามีน เป็นอนุพันธ์ของวิตามินบี 1 ค้นคว้าเเละพัฒนาโดย บริษัททาเคดา ประกอบด้วยวิตามินบี 6 วิตามินบี 12 Calcium Pantothenate ซึ่งเปลี่ยนเป็น Coenzyme A ที่มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างพลังงานให้กับเซลล์ เเละ วิตามินอีที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ดีขึ้น
ผลิตโดย : Takeda Healthcare Product Co.,Kyoto Japan
นำเข้าโดย : บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพ ประเทศไทย
1.   เสริมวิตามินบี 1 วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 ในผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
2.   เสริมวิตามินบี 1 วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายระหว่างการเจ็บป่วยหรือพักฟื้น
3.   เสริมวิตามินบี 1 วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 ในสตรีมีครรภ์และสตรีที่ให้นมบุตร
4.   บรรเทาอาการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดวิตามินบี 1 เช่น ปลายประสาทอักเสบ (Peripheral neuritis), อาการชาตามปลายมือปลายเท้า (Numbness of the extremities)
 
*ทั้งนี้หากอาการดังกล่าวข้างต้นไม่ดีขึ้นภายใน 1 เดือน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 
อายุ 15 ปีขึ้นไปรับประทานยาครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้งหลังอาหารทันที ห้ามใช้ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
 

ข้อห้ามใช้ 
ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบเหล่านี้  
 
คำเตือนและข้อควรระวัง 
1. ผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ควรปรึกษาขอคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเริ่มใช้ยา 
2. หยุดใช้ยาทันที หากมีอาการดังต่อไปนี้ ผื่นแดงคันที่บริเวณผิวหนัง  คลื่นไส้  อาเจียน  ปากอักเสบ  อึดอัดไม่สบายท้อง  พร้อมแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ