อะลินามิน-เอฟ

อะลินามิน-เอฟ ชนิดเม็ด วิตามินบี 1 และวิตามินบี 2 ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย เฟอซัลไทอามีน 50 มก. (เท่ากับเฟอซัลไทอามีน ไฮโดร คลอไรด์ 54.58 มก.) และวิตามินบี 2  5 มก.

ขนาดและวิธีใช้ 

ผู้ใหญ่รับประทานวันละ 1-2 เม็ด หลังอาหาร (ห้ามเคี้ยว) ขนาดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอายุของผู้ป่วยและอาการของโรค
เฟอซัลไทอามีน (ทีทีเอฟดี)
เป็นอนุพันธ์ของวิตามินบี 1


การออกฤทธิ์ ของ Alinamin-F


 การดูดซึมทางลำไส้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

 เปลี่ยนรูปเป็นสารโคคาบอกซีเลสได้ง่าย

 กระจายตัวและสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของร่างกายได้ดี

 

    วิตามินบี 1 มีบทบาทสำคัญในการคงสภาพโครงสร้างเนื้อเยื่อประสาทให้ปกติ พบว่าวิตามินบี 1 ถูกปลดปล่อยและนำไปใช้ในการนำกระแสประสาทไปตามใยประสาทนำออก (axons) และโคคาบอกซีเลสเกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานภายในเซลล์ประสาทซึ่งส่วนใหญ่พึ่งพาเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 
 
    ผลจากการที่ทีทีเอฟดีสามารถผ่านเข้าสู่เนื้อเยื่อประสาทมีหลายอย่าง เช่น ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนเซลล์ประสาท (การทดลองภายนอกร่างกาย) และส่งเสริมการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ (ในกระต่าย) การเพิ่มศักยภาพการทำงานของกล้างเนื้อลาย (ในหนู) นอกจากนี้ทีทีเอฟดียังช่วยให้การทำงานของระบบประสาทที่ผิดปกติเนื่องจากการขาดวิตามินบี 1 หรือความผิดปกติของเมตาบอลิซึมดีขึ้น

เภสัชจลนศาสตร์


 ความเข้มข้นของยาในเลือด

 

 การขับยาออกจากร่างกาย

 

 การส่งผ่านของยาเข้าสู่ของเหลวในร่างกายและเนื้อเยื่อ

 

 เมตาบอลิซึม

Alinamin–F Odorless

อะลินามิน – เอฟ ประกอบด้วยเฟอซัลไทอามีน (ไทอามีนเตตราไฮโดรเฟอริล ไดซัลไฟด์, ทีทีเอฟดี) และวิตามินบี 2  มีคุณสมบัติสามารถสะสมอยู่ในเลือดและเนื้อเยื่อได้ในความเข้มข้นสูงเป็นเวลานาน

เฟอซัลไทอามีน (ทีทีเอฟดี)
เป็นอนุพันธ์ของวิตามินบี 1


การออกฤทธิ์ ของ Alinamin-F


 การดูดซึมทางลำไส้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

 เปลี่ยนรูปเป็นสารโคคาบอกซีเลสได้ง่าย

 กระจายตัวและสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของร่างกายได้ดี

 

    วิตามินบี 1 มีบทบาทสำคัญในการคงสภาพโครงสร้างเนื้อเยื่อประสาทให้ปกติ พบว่าวิตามินบี 1 ถูกปลดปล่อยและนำไปใช้ในการนำกระแสประสาทไปตามใยประสาทนำออก (axons) และโคคาบอกซีเลสเกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานภายในเซลล์ประสาทซึ่งส่วนใหญ่พึ่งพาเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 
 
    ผลจากการที่ทีทีเอฟดีสามารถผ่านเข้าสู่เนื้อเยื่อประสาทมีหลายอย่าง เช่น ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนเซลล์ประสาท (การทดลองภายนอกร่างกาย) และส่งเสริมการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ (ในกระต่าย) การเพิ่มศักยภาพการทำงานของกล้างเนื้อลาย (ในหนู) นอกจากนี้ทีทีเอฟดียังช่วยให้การทำงานของระบบประสาทที่ผิดปกติเนื่องจากการขาดวิตามินบี 1 หรือความผิดปกติของเมตาบอลิซึมดีขึ้น

เภสัชจลนศาสตร์ ความเข้มข้นของยาในเลือด

 

 การขับยาออกจากร่างกาย

 

 การส่งผ่านของยาเข้าสู่ของเหลวในร่างกายและเนื้อเยื่อ

 

 เมตาบอลิซึม